- Klachten

Klachten

Pedicure Natasja Elfrink streeft ernaar om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren om klachten te voorkomen. Desondanks kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Wanneer het niet gelukt is om de ontevredenheid weg te nemen dan kunt u schriftelijk een klacht indienen met het klachtenformulier. Dit klachtenformulier en de bijbehorende klachtenprocedure kunt u bij mij opvragen. 

Lukt het niet om met het klachtenformulier en de klachtenprocedure tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan kan deze voorgelegd worden aan de geschillencommissie van ProVoet. De geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissing gewaarborgd is.